Privatumo politika

UAB Elektroninio verslo sistemos (toliau – Paslaugų tiekėjas) privatumo politikoje yra informacija apie vartotojų asmeninių duomenų rinkimą teikiant Livechat.lt paslauga vartotojams. Mes gerbiame teisę į mūsų programinės įrangos ir paslaugų vartotojų privatumą ir imamės protingų priemonių, kad vartotojas susipažintų su informacijos apdorojimo politika. Sutikimas su bet kokių Paslaugų tiekėjo teikiamų paslaugų naudojimo taisyklėmis ir sąlygomis ar nusprendus naudotis arba įsigyti bet kurį Paslaugų tiekėjo siūlomą produktą ar paslaugą reiškia sutikimą su šia Paslaugų tiekėjo privatumo politika.

Suteikiami duomenys

Paslaugų tiekėjo surinkti asmeniniai duomenys ir kita informacija apie vartotoją yra naudojama siekiant užbaigti vartotojo registraciją ir tuo pačiu užtikrinti jo prieigą prie Paslaugų tiekėjo paslaugų ir produktų. Registruojantis mūsų tinklalapyje http://www.livechat.lt mes reikalaujame, kad Jūs mums suteiktumėte tokią informaciją kaip: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas, pvm kodas, adresas, tinklalapio adresas, elektroninio pašto adresas bei kita neasmeninio pobūdžio informacija, susijusia su paslaugos teikimu. Dalis vartotojo suteiktos informacijos, tokios kaip Jūsų IP adresas, domenas, naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas ir t.t., gali būti surinkta automatiškai, kai vartotojas lankosi mūsų tinklalapiuose. Gauta asmeninė informacija susirašinėjant vartotojui ir Paslaugų tiekėjui bus naudojama tik atsakyti į vartotojo pasiteiravimus, perduoti tam tikrą informaciją Vartotojui arba išspręsti kilusias problemas.

Duomenų atskleidimas

Paslaugų tiekėjas garantuoja, kad visi vykdomi veiksmai apdorojant vartotojų asmeninę informaciją atitinka LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679. Paslaugų tiekėjo pagrindinis asmens duomenų ir kitos vartotojų informacijos rinkimo tikslas yra registruoti naujus vartotojus, o taip pat paslaugos vartojimo metu surinkti iš vartotojų papildomą informaciją, kad galėtume patobulinti ir pagerinti teikiamų paslaugų ir produktų funkcionalumą bei kokybę. Asmens duomenys ir kita vartotojų suteikiama informacija nebus atskleista tretiesiems asmenims, nebent prievolę atskleisti informaciją tretiesiems asmenims atsiras dėl šiuo metu galiojančių įstatymų nuostatų arba jeigu tai yra būtina Paslaugų tiekėjo apsaugai ir jos teisių apsaugai, įskaitant ir apsaugai nuo skundų, pateiktų trečiųjų asmenų. Vartotojo suteikta informacija gali būti panaudota tokiu atveju, kai pažeidžiamos paslaugų naudojimo taisyklės ir sąlygos, netinkamai naudojami resursai, atsiranda būtinybė imtis veiksmų prieš visus neteisėtus vartotojo veiksmus. Visais atvejais Paslaugų tiekėjas neperduos jokios informacijos ar asmens duomenų tretiesiems asmenims rinkodaros tikslais. Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę naudoti suteiktus duomenis rinkodaros tikslais ir kitais tikslais, susijusiais su šiuolaikiškų paslaugų ir produktų pristatymu tiesiogiai kontaktuojant su vartotoju jei vartotojas tam neprieštarauja.

„Slapukų“ naudojimas

Taip vadinami „slapukai“ gali būti naudojami Paslaugų tiekėjo teikiamų paslaugų ir produktų naudojimo metu. Jie yra serverio siunčiamos informacijos dalys, laikomos vartotojo kompiuteryje tuo tikslu, kad būtų galima automatiškai identifikuoti konkretų vartotoją naudojantis mūsų paslaugomis. „Slapukai“ leidžia mums greitai identifikuoti vartotoją ir dėl to naudojimasis mūsų paslaugomis tampa daug lengvesnis ir paprastesnis. Paslaugų tiekėjo naudojami „slapukai“ turi tik paslaugos pritaikymo konkrečiam vartotojui tikslą. „Slapukai“ gali būti naudojami tik su sąlyga, kad jie yra priimami vartotojo interneto naršyklės ir kad jie nebus pašalinti iš atminties. Vartotojai, kurie pašalina „slapukus“ iš savo kompiuterio atminties arba jų nepriėmė savo naršyklėje, gali neturėti prieigos prie Paslaugų tiekėjo teikiamų paslaugų ir produktų.

Duomenų apsauga

Paslaugų tiekėjas taiko aukščiausio standarto technines apsaugos priemones apsaugoti suteiktus duomenis nuo pradingimo, sunaikinimo, netinkamo vartojimo, neautorizuoto prisijungimo arba atskleidimo. Naudojamos priemonės ir technologija užtikrina visišką vartotojo pateikiamų duomenų apsaugą. Duomenys yra prieinami tik vartotojui arba jo nurodytam asmeniui, jeigu autorizuotas prisijungimas tam asmeniui buvo suteiktas. Paslaugų tiekėjas imasi visų reikiamų priemonių nuolat atnaujinti ir modernizuoti duomenų apsaugos priemones. Vis dėlto joks duomenų perdavimas per internetą negali garantuoti 100% saugumo.

Privatumo politikos pakeitimas

Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę pakeisti savo privatumo polisą. Vartotojas gali bet kuriuo metu susipažinti su dabar galiojančia privatumo politikos versija mūsų interneto tinklalapyje http://www.livechat.lt/. Tolimesnis produktų ir teikiamų paslaugų naudojimas reiškia sutikimą priimti privatumo politikos pakeitimus.

Duomenų rinkimo subjektas

UAB Elektroninio verslos sistemos, kurios buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, įrašyta į Registrų centro tvarkomą juridinių asmenų registrą, , su įmonės kodu 301490631, PVM mokėtojo kodu LT100004456319

Naudojimo taisyklės ir sąlygos

Naudodamasis Paslaugų tiekėjo tiekiamais produktais ir paslaugomis vartotojas privalo laikytis normų, esančių paslaugų teikimo taisyklėse ir sąlygose, prieinamose mūsų tinklalapyje http://www.livechat.lt/.

Kontaktai

Jeigu turite kokių nors pasiteiravimų ar abejonių dėl mūsų privatumo politikos ar taikomų procedūrų, maloniai prašome kreiptis į mus nurodytu e-paštu: info@livechat.lt